България - 3 март

България.
139 години от Освобождението от турско робство.
България.
Моето място.
Моят корен.

                 Коментари