Прелестна България: Там, където съм избрала да се родя...София