Из "Книга на Енох"

А от четирите Му страни видях четири фигури, които се различаваха от останалате. Научих техните имена от ангела, който ме придружаваше и които ми разкриваше всички тайни..."Първият е свети Михаил, милостивият и дълго страдалият. Вторият е Рафаил, който отговаря за болките и травмите на хората. Третият, който владее силите, е свети Гавриил, а четвъртият е Фануил. Той дава надежда за ония, които ще наследят вечния живот, и ги води напред." Това бяха четиримата най-висши ангели на Господа и аз чух техните гласове"
Из "Книга на Енох", Етиопска версияКоментари