"Из Фабриката" от 13 декември 2014

Не подхранвайте неща, които не искате да ви се случат, с енергията си. Колкото повече говорите за нещо, толкова по-живо става то.
Ако детето ви е ядосало; не го оповестявайте на всеки; ако сте се скарали със съпруга/съпругата си не обяснявайте на околните колко другият не е прав; ако някой ви е подразнил, нека това не е темата на деня. Споделете страха си и недоволството си с най-близкия ви човек, но не превръщайте в драма дадена ситуация.
И обратното - защо не подхраним с позитивна енергия други чувства и преживявания! Говорете за Любов! Говорете на най-близките си красиво. Казвайте им постоянно, че ги обичате. Говорете за положителните им качества пред другите, а не за недостатъците им. Винаги ми прави недобро впечатление, когато някоя жена натъртва постоянно колко непослушно е детето и, и например колко бил мързелив мъжа и. 
Очакванията създават очаквани ситуации. 
Енергията е в нас!

Хубав следобед, мили МЕЧТАТЕЛИ:)