Из Поученията на Тадей Витовнишки

"Ние се гневим заради това, че нашите желания не се изпълняват или заради това, че поставяме себе си по-високо от онзи, комуто се гневим. А ако престанем да поставяме себе си като съдии над хората, гневът ще изчезне. Също и кавгите ни. Нашите враждебни мисли предизвикват неустойчиви, тревожни състояния в хората, с които встъпваме в отношения. Трябва да се научим да владеем над своите мисли, да ги привеждаме в порядък. Тогава с нищо не ще могат да ни навредят враждебните мисли на другите хора. Нужно ни е да се научим на Христовата скромност и простота. Ако искаме да отидем някъде и да се видим с някого, нека първо да помислим дали няма да му навредим със своето посещение, в противен случай срещата ни ще бъде неудачна. Ние често ходим с тревожни мисли, които могат да окажат отрицателно влияние на този, при когото сме отишли."
Из Поученията на Тадей Витовнишки

Коментари