Въведение Богородично 21 ноември. Ден на християнското семейство.

На 21 ноември Православната църква отбелязва неподвижния празник Въведение Богородично.
Когато навършила 3 години, родителите на Богородица я завели в Ерусалимския храм, за да я посветят на Бога. Със запалени свещи всички близки я съпроводили през града до храма. Първосвещениците я посрещнали, благославяйки я. Най-ранното известие за честването на този празник датира от края на I век.
Българската православна църква е избрала ппазника за Ден на християнското семейство. На този ден родители и учители водят децата в църквата. По традиция на този ден се изнасят беседи и литературно-музикални забави.
Източник на информацията: "Празници и обреди на българина", изд. ИК "ПАРНАС"
Снимка: internet