Иван Рилски Чудотворец. 19 октомври

На 19 октомври българската православна църква отбелязва деня на св. Иван Рилски Чудотворец със специална служба и четене на житието му. Монах и отшелник, известен с написването на Устав на българското монашество, той е роден около 876 г. и умира на 18 август 946 г. Почитан като покровител на българския народ и основател на Рилския манастир. Разказите за скромния му, изпълнен с чудеса, живот крепели народа в годините на Турско робство. Иван Рилски е канонизиран за светец още по времето на цар Петър, когато бил жив. Той не приел царя, когато отишъл да го види, поради което владетелят бил принуден да му се поклони от един връх, който до днес се нарича Царев връх. След смъртта на Иван Рилски мощите му били пренесени в Средец и стояли там до 1180 г. Оттам били занесени в Унгария, но скоро били върнати в Търново. През 1469 г. тържествено били пренесени в Рилския манастир, където и до днес им се покланят много богомолци.
Източник на текста: "Празници и обреди на българина", изд. ИК " ПАРНАС"
Снимка: internet