ПредРождени мисли

В живота ни има различни и най-разнообразни моменти. Вечно се стремим към щастие, а то често е в ръцете ни.
Всеки човек си има любими хора, любими места, любими неща. Всеки човек върви по своя си път. Всеки има някаква мисия. Аз вярвам, че по време на пътя си всеки се нуждае от любов. Вярвам и, че всеки човек сам за себе си избира как да живее - дали с тази любов по време на пътя си, или със страха, изразяващ се в гняв, обида и обвинения. За себе си съм избрала да живея по любимия си начин - като самата мен. Избрала съм да вярвам само в любовта, защото знам, че в моя път по-важно от нея няма. А тя обединява всичко - здраве, дом, мир, благоденствие, разбирателство, добрина....всичко, което носи щастие! Всичко, което носи светлина!
....
Да вярваш в молитвата, благодарността и светлината! Да вярваш, че животът е пълен с възможности!
Прекрасен ден ви желая!
Жани

Коментари

Публикуване на коментар