Щастлива от това, което съм....

Щастлива съм от това, което съм!
С това тяло и с тази душа, с това его и точно с тези емоции, без да подражавам на никого другиго. Ако искаш ме приеми. Ако не искаш-недей.
С моите морски вълнения в сърцето с всичките страсти, които в мен се плискат, аз съм това, което ме прави човек. И не искам да променям нищо. Нито начина, по който се храня, нито да приемам чужди мисли и философии, нито никой от моите си начини.
Защото това, което правя е това, което ме прави мен.
Щастлива съм точно там, където съм. Точно, където сърцето ми живее. В този момент. Точно сега. Аз съм тази, която винаги съм искала да бъда. Мен.

Мир, светлина и любов!
Жани

Коментари