Светът е шарен!

Светът е шарен! Всеки човек е различен. Всеки човек има различни интереси. На мен, например всичките ми приятелки са коренно различни. Една се интересува от нещата, свързани с домашния уют, друга - от културни мероприятия, трета - е винаги на линия, ако ти трябва помощ с децата, с четвъртата си говориш за духовни теми....Изобщо разнообразие! От малка събирам около себе си различни хора, които нямат много общо по между си. И в това е красотата. Светът е различен! Има толкова различни вярвания, колкото и хората по света.
Светът е шарен!

Коментари