Ден на р. Дунав 29 юни

На 29 юни се чества Деня на р. Дунав от всички страни, през които величествената река преминава. Целта е да се напомни на хората, че трябва да сме активни в опазването на реката като природен ресурс, както и на растителните и животинските видове, свързани с нея. Да ценим богатстото й и да бъдем отговорни в действията си, стараейки си да не замърсяваме водата и да не вредим на флората и фауната й.
През 1949 г. влиза в сила Конвенцията за режима на корабоплаване по река Дунав, съгласно която всички дунавски държави се задължават да поддържат своите участъци в плавателно състояние.
Редица български градове като Русе, Видин, Тутракан, Свищов, Козлодуй и Силистра взимат участие и тази година в отбелязването на празника с различни развлекателно - информационни мероприятия. В момента имам радостта да живея в град Козлодуй и мога да кажа, че на празничния ден в прелестния парк " Радецки " са организирани куп забавления като разходка с кораба " Радецки", риболов за деца и игри.
Весел празник!
Жани

Коментари