Петдесетница. Света Троица. Свети Дух

Библейската легенда разказва, че по време на празника на жътвата, наречен Петдесетница, който еврейте празнували десет дни след Възнесението на Христос, всички негови ученици заедно с Дева Мария се събрали заедно в Йерусалим за молитва. Изведнъж от небето се разнесъл шум, наподобяващ силен вятър. Той изпълнил къщата, в която били събрани христовите ученици. После лумнал огън, който се разделил на много езици, като над всеки от учениците се задържал по един пламък. В миг всички се почувствали изпълнени от нови сили и способности и започнали да говорят на непознати езици, тъй както им казал Христос по-рано. Те били осенени от Светия Дух.
След този случай, те можели да проповядват Христовото учение на повече хора, не само в храма, но и на улицата. Славата на случилото се се разнесла по далечни и непознати земи и от ден на ден християнството печелело все повече последователи.
Какво представлява Светата Троица? Според  Християнството Бог съществува в три лица - Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. В основата на това схващане лежи представата за божественото семейство - баща, майка и син.
Петдесетницата е първият ден на Света Троица като празник. Отбелязва се на 50-я ден от Великден и винаги в неделя. С него се поставя началото на новозаветната христова църква. Новият закон за християните става евангелието. Във всички храмове се отслужва тържествена литургия и вечерня, понеже този ден се възприема като рожден ден на христовата църква. Той е един от 12-те големи православни празници. Свещениците хвърлят над богомолците орехова шума като символ на Светия Дух над апостолите.
Преди Петдесетница, в събота, се прави една от най-големите задушници, а имено - черешова. Освен друга храна, на нея се раздават и плодове.
Източник на текста: " Празници и обреди на българина", изд. ИК "ПАРНАС"

Коментари