Св. Константин и Елена. Нестинарство. Пеперуда и Герман.

Св.Константин и Елена е малък църковен празник, отбелюзван в цветуща пролет - 21 май. Царуването на император Константин ( ок. 280 - 22.V.337 г.) и неговата майка Елена е едно от най-важните събития в историята на християнството. Константин обединява империята и официално въвежда християнството като държавна религия. Според преданието Елена посещава Палестина и открива Христовия кръст.
На Св.Константин и Елена е забранена всяка полска работа. Празникът, наречен още Костадиновден, се чества и за предпазване от градушка. Вярва се, че " Еленка и Костадин носят градушката в чувал".
     В Югоисточна България и в някои села в Странджа до Черно море се извършва обичаят игра на огън, нестинарство. След празничната служба в църква всички се отправят начело със свещеника, носейки иконата на св. Константин и църковните хоругви, към параклиса на светеца или къщата на главния нестинар, наречен конак. В конака стои свещеният тъпан, който при друг случай не се използва. След като всички се помолят на св. Константин и Елена, започват да удрят тъпана и засвирват специалната нестинарска мелодия. Още тук главният нестинар и някои други биват "прихващани", т.е. изпадат в особено религиозно екстазно състояние и се заиграват с иконата в ръка. Оттук шествието се отправя към аязмото ( извор )  на св. Константин, където свещеникът отслужва литургия, ръси и благославя донесените тук курбани ( хляб, сирене, печени овни ). До мръкване всички остават на обща гощавка. На мегдана в селото върналите се заварват голям огън от струпаните дърва, които прегарят и се превръщат в жарава. Гайдата и тъпанът засвирват, младите заиграват хоро. В този момент нестинарите отново биват " прихващани " и нагазват боси в огъня с иконата на светеца в ръка. Играта им продължава няколко минути. През това време някои от нестинарите предсказват падане на градушка, близки болести, воини и пр., както и начините за избавяне от тях. След играта всички се разотиват, а нестинарите се връщат в конака, където оставят иконата и тъпана, измиват си ръцете и се хранят.
В този период, когато са най-честите засушавания, се извършват обреди за измолване на влага -от Гергьовден до Свети Дух ( Свети Дух е винаги в понеделник след св. Троица, на 51-ия ден от Великден)

Особено значение има обичаят Пеперуда, в който участват момичета между 10 и 12 години. Основното обредно лице - Пеперудата - е винаги сираче, облечено в стара риза и босо. Вкъщи или при реката окичват Пеперудата с различни треви и бурени, най - много бъз, някъде и с живи жаби и кост от "незнаен" гроб. Цялата група обикаля къщите и пее специална песен - молба от Пеперудата за дъжд, отправена към Бога. В ритъма на песента Пеперудата играе, размахвайки в ръце зелени клонки. По време на играта и след нея стопанката полива Пеперудата с вода ( от котел или сито ), а тя се отърсва от водата. Може да напръска и останалите момичета. В дар групата получава брашно, боб, мас, но никога яйца. Забраната се свързва с предпазване от градушка. Ситото търкалят и по начина на падането му гадаят за реколтата.
Накрая отиват при реката, където хвърлят зеленината и другите обредни украси на пеперудата във водата и се пръскат една друга. Обичаят завършва с обща трапеза от получените дарове, като в някои райони се спазва изискването тя да се приготви от стара жена, бременна или кърмачка.

Молебденът за дъжд, известен в Западна България, има църковнохристиянски характер. Той се устройва в същия период.

В Северна България е познат обичаят Герман, който се изпълнява много често в деня на Пеперудата, но винаги след нея. В него участват момичета, участвали в Пеперудата. Приготвят кукла от кал или глина от реката с размер до 50 см. и я наричах Герман. Тя представлява гол мъж със скръстени на корема ръце. Поставят я върху керемида или в сандъче, окичена с цветя, и я погребват, спазвайки погребалния обичай. След 3,9 или 40 дни я изравят и хвърлят във вода. Ако вали много дъжд, се прави Герман за суша - тогава куклата е от метла.

Източник на текста: "Празници и обреди на българина", изд. ИК "ПАРНАС"

Коментари