Пропускане към основното съдържание

Ангелска йерархия Стар и Нов Завет

От известно време ме вълнува темата за ангелите, а от много години винаги са ме привличали техните изображения. За пръв път си купих фигурка на ангел през 2007 г. Не ги колекционирам, дори съм държала в ръцете си фигурки, за които съм казвала, че не са "моите". Подарих един на сестра ми, който като го видях, го познах, че е "нейният".Кой знае може би е някакъв вид енергия...
Напоследък "ангелската" тема е актуална. Пише се за нея в блогове, пишат се книги, правят се предавания. В книгите, посветени на тях, Дорийн Върчу и Теолин Кортес разказват как те и други хора имат силни преживявания с ангели, разговарят с тях и дори се лекуват с тяхна помощ.
От скоро избрах за себе си да съм по-приемствена към новото, и когато умът ми не може да разбере нещо, да се доверя на сърцето си. Спрямо тези писания, сърцето ми нито се двоуми, нито отрича. Сърцето ми търси истината. Дали е тази. Незнам. Но ще продължавам да чета и да търся, защото най-малкото ще получа ценни уроци.
Но понеже умът ми все пак го влекат ортодоксални разяснения, тук ще се спра на ангелите, описани в Стария и Новия Завет. В същото време искам да се спра и на други тълкувания, и понеже не съм запозната с другите религии, в които се описват ангелските създания, все пак ще цитирам и някои неща, достъпно обяснени от споменатата вече ясновидката и писателка д-р Дорийн Върчу в отделна статия.
Първо се спирам на тълкуванията на Православната Църква на Светото писание, публикувани на сайта pravoslavieto.com.
Ангелите са безплътни сили или духове, служители на Бога и пазители на човеците.  Евр.1:14. "13. А кому от Ангелите някога Бог е казал: "седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти"?
14. Нали те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение?"
На различни места в Библията са описани деветте ангелски чина, всеки с по три разряда.
Най-близко до Бога стоят серафимите, херувимите и престолите ( Ис.6:2, Бит. 3:24, Кол. 1:16).
Вторият чин са господствата, силите и властите ( Кол. 1:16; 1 Петр. 3:22).
Последни стоят началата, ангелите и архангелите ( Кол. 1:16, 1 Сол.4:16, 1 Петр. 3:2)
Ис.6:2 " Около Него стояха серафими; всякой от тях имаше по шест крила: с две всеки закриваше лицето си, и с две закриваше нозете си, и с две летеше."
Шестокрилатите серафими са огнеобразни, горят от любов към Бога. На еврейски "серафим" означава "горящ".
Бит.3:24"И изгони Адама, и постави на изток при Едемската градина Херувим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота."
След тях до Господ са застанали многоочитите херувими, които винаги сияят от светлината и знанието на тайните Божии. На еврейски "херувим" означава "проникновение; разбиране".
На богоносните престоли си почива Бог. Наричат се така, поради това че непостижимо и тайнствено носят в себе си Бога. Чрез тях Той извършва Своя праведен съд. Престолите служат на провосъдието Му, славят Го и изливат силата на правосъдието върху престолите на земните съдии.
Кол.1:16"Понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти - всичко чрез Него и за Него е създадено"
Господствата са свободни, преподават силата на благоразумното царуване и мъдро управленае на дадените им от Бога на земята области. Те служат доброволно и с радост на Него. Нас ни учат да владеем чувствата са, да сме смирени, да не се поддаваме на изкушението.
Силите са изпълнени с божествена мощ и незабавно изпълняват волята на своя Господ. Преподават чудотворство на Божиите угодници, достойни за това, последните които се учат от тях да лекуват всяка болест и да предвещават бъдещето. Самите сили вършат чудеса, помагат на немощните, укрепват волята на човека и го учат на търпение.
Петр.3:22"Който, като се възнесе на небето, е отдясно Богу, и Комуто се покориха Ангели и Власти и Сили"
Властите имат власт над дявола, усмиряват бесовете, отблъскват изкушенията. Помагат да се борим с тъмните сили и със страстите и предпазват вярващите в духовните им подвизи.
Началата началстват над нисшите ангели, насочват ги при изпълненията на повелите им. Управляват Вселената,закрилят царствата, народите, племената. Всеки народ, племе или царство има специален закрилник от чина на началата.
Сол.4:16. "Защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом"
Архангели, още наричани велика благовестници. На гръцки "архангел" означава "пръв сред ангелите".
Те откриват пророчествата, познанието и разбирането на Божията воля, които получават от висшите чинове и възвестяват на ангелите, а чрез тях и на човеците. Архангелите укрепяват вярата в хората в светото Евангелие.
1Петр.3:21"Образът на тая вода - кръщението (което не е отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест) спасява сега и нас чрез възкресението на Иисуса Христа,
22. Който, като се възнесе на небето, е отдясно Богу, и Комуто се покориха Ангели и Власти и Сили."
Ангелите стоят най-близко до хората. Възвестяват Божийте тайни и намерения, свързани с отделните хора, учат хората да живеят добродетелно и праведно. Никога не оставят хората, дори и да са съгрешили. Винаги готови да помогнат стига да ги повикаме.
Всички безплътни сили се наричат с общото наименование "ангели" независимо какъв е техния чин.
Православната църква счита, че всеки приел Светото Кръщение има ангел хранител, позовавайки се на думите на Христос, когато взел на ръце Игнатий Богоносец. Мат.18:10 "Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небесен!"
За вас съм приложила една от православните молитви към своя ангел-хранител, която всеки кръстен може да отправи. Прилагам линк към молитвите, поместени в pravoslavieto.com -молитви към ангела-хранител
"Ангеле Христов, хранителю мой святий и покровителю души и тела моего,
вся ми прости, елика согреших во днешний день,
и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя,
да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего;
но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба,
яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы
и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь."
Един от първите ангели, Денница, се възгордява и пада на земята, така се появили демоните, злите сили.
Ис.14: 11-17 "11.Гордостта ти е свалена в преизподнята, с всичкия ти шум; под тебе са червеи за постилка, и червеи са твоя покривка.
12. Как падна ти от небето, деннице, сине на зората! Разби се о земята ти, който тъпчеше народите.
13. А в сърце си думаше: ще възляза на небето, ще издигна престола си по-горе от Божиите звезди и ще седна на планината в събора на боговете, накрай север;
14. ще възляза в облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния.
15. Но ти си свален в ада, вдън преизподнята.
16. Които те виждат, вглеждат се в тебе, думат си за тебе: тоя ли е човекът, който земя разклащаше, царства раздрусваше,
17. вселената в пустиня обърна и разрушаваше градовете й, пленниците си не отпущаше по домовете им?"
Църквата почита следните архангели:
1.Архангел Михайл - вожд на небесните сили, борещ се с тъмните сили. Изобразява се с копие в ръка и тъпчещ дявола.Отк. 12:7-8"И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето"
Нав. 5:13-15 "Когато Иисус се намираше близо до Иерихон, погледна и видя, и ето, пред него стои човек, с гол меч в ръка. Иисус се приближи до него и му каза: наш ли си, или от нашите неприятели? Той отговори: не; аз съм вожд на воинството Господне, сега дойдох (тук). Иисус падна ничком на земята, поклони се и му каза: какво ще заповяда господарят ми на своя раб? Вождът на воинството Господне каза Иисусу: събуй обущата от нозете си, понеже мястото, на което стоиш, е свето. Иисус тъй и направи. А Иерихон беше укрепен и затворен от страх пред синовете Израилеви; никой не излизаше (от него) и никой не влизаше."
2. Архангел Гавриил - известител на Божиите тайни.Бог изпратил архангел Гавраил да извести благата вест на Дева Мария, че ще роди Светия Богомладенец, както и св.пророк Захарий за раждането на Йоан Кръстител.За това Църквата почита неговия Събор на 25 март, Благовещение.
3. Архангел Рафаил - церител на болестите;
4. Архангел Уриил - просветлява душите;
5. Архангел Салатийл - молител и застъпник пред Бога;
6. Архангел Йехудиил -прославя Бога;
7. Архангел Варахиил- подател на Божиите благословии.
Източник на информацията: Светото писание, www.pravoslavieto.com
Източник на снимките: www.pravoslavieto.com

Коментари

Популярни публикации от този блог

Портокалов пай без блат и глутен

Този портокалов пай е божествен! Мнооооого вкусен, ви казвам. И много лесен. Идеята за него взех от фейсбук страницата - Tasty Gluten Free Cooking.

Необходими продукти:

2 портокала; 3 яйца; 1 чаена чаша оризово брашно; 1 течна ванилия; 2 супени лъжици кокосово масло; ½ чаена чаша подсладител. Аз използвах кафява захар.Обелвате портокалите и ги слагате да омекнат на пара. Когато са готови, ги пасирате. Добавяте към пюрето от портокали, разбити три яйца, оризовото брашно,кокосовото масло,ванилията и избрания подсладител. Отново пасирате до еднородна смес и изсипвате в подходящ за целта съд за печене. Аз пекох в застлана с хартия за печене керамична форма, на средна решетка, на 180° до медна коричка. Около 40 минути.

Това е. Имате чудесен ароматен портокалов сладкиш.


Картофени мъфини

Тези чудни картофени кексчета са разбира се лесни и бързи за приготвяне, а освен това са и много подходящи за обяд, когато сме навън, за училищна или офис кутия.
Необходими продукти за 20-на бройки:
5-6 средно големи картофа; шепа нарязан салам; 3 яйца; ⅓ чаена чаша царевично брашно; 50 гр.краве масло; 50 гр.сирене; подправки  според вкуса.
Първото нещо, което трябва да направите е да сварите картофите и да ги намачкате след това на пюре. Овкусявате с подправки, които харесвате. Добавяте яйцата, маслото, сиренето и брашното и обърквате до хомогенна смес. Може да замените сиренето с извара или друг вид. Брашното - също, но аз предпочитам безглутеново и за това използвах царевично.Изсипвате сместта във формички за мъфини и печете загрята фурна на 200° до златист загар.
Безглутенови лимонови мъфини

За мен това са най-вкусните мъфини, които някога съм опитвала! Много деликатни и пухкави отвътре. С аромат на лимон и ванилия, толкова уютни - иска ти се хем да ги ядеш,хем само да ги гледаш. Текстурата е като памук,а вкусът - завладяващ. Без глутен. Без захар.

Необходими продукти за 20 броя лимонови мъфина: 1 и ½ чаена чаша оризово брашно; ½ пакетче бакпулвер; кората и сокът на един лимон; 1 течна ванилия; 2 яйца; 100 гр.меко краве или кокосово масло; ½  чаена чаша разстопен мед; шепа стафиди.
Всичко както винаги е лесно и бързо. Смесвате брашното и бакпулвера. В отделна купа разбивате яйцата с меда и маслото. Обърквате всички съставки  заедно с ванилията и лимоновия сок и настъргана кора. Изсипвате в подходящи за мъфини формички. Печете на 180° на средна решетка докато кексчетата не се разпукат. Ако искате ги проверете с клечка за зъби, ако е суха - са готови. Стафидите ги сложих върху всяко по отделно да потънат, но вие може и да ги объркате в сместта.
Ами това е! Аз сега си мисля как искам да…