Ах, това небе♡

Небето недокоснато    30/01/2015
Небето недокоснато.
Във свойта синева се шири.
Самолетът в облаци изгуби се....
И остана само бяла диря.
Небето недокоснато.
И там се къпят всичките мечти.
И там редят се всички бели дни.
Небето недокоснато.
За мен е нежна картина.
Самолетът самотен, далече замина...
И отнесе се деня в небето.
Хоризонтът ме изпълва с вяра...
Автор на текст и снимки: Жани Петрова