Ангелите в "Книга на Енох"


Из "Книга на Енох"

Ангелите в Книгата на Енох
Апокрифът " Книгата на Енох"
"Ангелите ми разкриха всички неща, и благодарение на това имах прозрение за всичко, което се е случило до сега и за всичко, което ще се случи не при днешното поколение, но при едно далечно поколение, за благото на избраните.
3. Чрез ангелите именно аз можех да говоря с Онзи, който един ден ще слезе от небесните си селения – със светия и всемогъщия, господаря на този свят.
В "Книга на Енох" се описват и ангели, които отговарят за четирите сезона.
"...Основното разделение обаче  се прави от четиримата и основни части. Техните имена са Мелкиил, Хелимелик, Мариал и Нарил. Следват ги още трима Аднарил, Юаусаил и Юлумиел. След тези тримата вървят останалите стотици и хиляди по-малки водачи.
В началото на годината се възправя Мелкиил, който отговаря за първите три месеца, или общо 91 дни. Той е наричан още и "Южното слънце", защото за дните от неговият период са характерни с горещина, пот и труд на полето. По това време дърветата цъфтят и връзват плод, розите и другите цветя също цъфтят, пшеницата избуява, а зимните дървета губят свежестта си. След него идват помощниците му Беркиил, Залебзаил и един хилядник на име Хелиоиасафл.Така дните са му изпълнени.
Вторият голям водач е Хелимелик, когото наричат " Сияйното слънце" и който също отговаря за 91 дни. Неговите месеци се отличават т жега и суша. По време на неговото управление узряват плодовете и са готови за събиране, време е за жътва и за слагане на виното, хората събират всичко от полята. Овцете се чифтосват и зачеват. Неговите помощници, които плътно го следват, са Гедаиал, Киил и Хиил, както и хилядникът Асфаел. С това неговите дни са изпълнени."
Падналите ангели. Исполини
"VII. В началото на света, когато децата на човешкия род се умножиха, родиха се момичета стройни и красиви.
2. Ангелите, деца на небето, ги видяха и се влюбиха в тях. Тогава си казаха: Хайде да си изберем жени измежду хората и да имаме деца от тях!
3. Семиаз, техният началник, ги предупреди, че това е неизпълнимо и не бива да се прави.
4. Той беше уплашен, че ще бъде наказан за техните престъпления.
5. Но те му отвърнаха: “Ние се заклеваме, че ще се обвържем помежду си с взаимна омраза, без тебе. Не желаем да променим намерението си и ще изпълним онова, което сме замислили.’
6. И те наистина се заклеха и се обвързаха с ненавист към небето. Те бяха двеста на брой паднали ангели, които слязоха в Ермонската планина, на мястото, наречено Арадис.
7. Тази планина бе наречена така, защото там се заклеха и се обвързаха взаимно с омерзение.
8. Ето имената на последователите им: Семиаз, Уракабарамеел, Акибеел, Тамиел, Рамуел, Данеел, Азакеел, Саракмиал, Азазел, Армерис, Ватраал, Ананес, Завебес, Самсавеел, Ертзел, Турел, Йоамяел, Аразеал. Това бяха водачите на тези 200 ангели.
9. Всеки от тях си избра по една жена и заживя с нея. Те научиха жените си на магии и чародейства, разкриха им тайните на различните храсти и дървета.
10. Жените човешки заченаха и родиха исполини.
11. Ръстът на исполините достигна до 300 лакти (около 20 метра). Те започнаха да изяждат всичко, което хората произвеждаха, но въпреки това не можеше да бъдат изхранени.
12. Тогава те се обърнаха срещу хората и започнаха да ги разкъсват и да пият кръвта им.
13. Започнаха да изтребват и птиците, животните, влечугите и рибите, за да се наситят с месото им и да утолят жаждата си с кръвта им.
14. Тогава земята осъди престъпните люде.
VIII. Азазел освен това научи хората да произвеждат оръжие – саби, ножове, щитове, ризници и огледала. Той ги посвети и в изкуството да изработват всякакви украшения, да си боядисват веждите и клепките, да използват скъпоценните камъни и всякакви те багрила така, че да изглеждат порочни и покварени.
2. Беззаконието растеше; прелюбодеянието се умножи; човеците престъпиха божиите заповеди и опорочиха целия си живот.
3. Амазарак пък научи хората на всякакви магии и чародейства; разкри им всички тайни на билките.
4. Армерис им предаде изкуството да разплитат всяка магия.
5. Баркаял им показа как да наблюдават движението на звездите.
6. Акибеел ги посвети в тайните на знаците.
7. Тамиел ги въведе в астрономията.
8. Азарадел им разкри движението на луната.
9. Тогава хората навириха глави, не знаейки че отиват към гибел, надигнаха глас и гласът им достига до небето.
IX. Тогава архангелите Михаел, Гавриил, Суриел и Уриел погледнаха от небето към земята, видяха потоците кръв, които я обагряха и неправдите които се вършеха там и си казаха: това е шумът от човешките гласове.
2. Земята, лишена от децата си, бе издигнала своя глас до небесните врати.
3. Към вас, о цвят на небето, към вас душите отправят своите жалби и вопли: измолете за нас справедливостта на Всевишния. Тогава те казаха на своя Бог и господар: Ти си господар на господарите, бог на боговете, цар на царете. Тронът на твоята слава се издига във вечността и навеки е прославено и осветено твоето име. Ти си славен во веки веков.
4. Ти си създателят, върховният господар на всичко; нищо не е скрито за твоя всепроникващ поглед. Ти владееш над всичко и нищо не избягва от вниманието ти.
5. Ти видя онова, което извърши Азазел; как научи човеците на всякакъв грях и как откри на хората всичко, което се върши в небесата.
6. Семиаз също научи хората на магии, той, когото ти бе поставил над всички като вожд. Те се свързаха с дъщерите человечески. Съгрешиха с тях и се оскверниха.
7. Те ги научиха на най-отвратителни престъпления.
8. И жените родиха великани.
9. И цялата земя се изпълни с кръв и неправда.
10. И ето че сега душите на онези, които са умрели, викат към теб.
11. И техните вопли стигат до небесните врати.
12. към теб се възнасят техните стонове; човеците не могат да се изтръгнат от неправдата, която покрива лицето на земята. Но ти знаеш за всичко, дори преди да е станало.
13. Познаваш всичко. Знаеш онова, което става и нищо не ни казваш.
14. За многото престъпления, какво трябва да сторим на грешниците?
X. Тогава Всевишният, великият и светият направи да бъде чут неговия глас.
2. И изпрати Арзайалалиур при сина на Ламех.
3. И му каза: Говори му от мое име; но не се показвай да те види.
4. После му кажи за страшното бедствие, което ще направя. Ще загинат всички човеци; защото водите на потопа ще залеят цялата земя и ще загине всяка земна твар.
5. Научи го обаче как да се спаси; кажи, че неговото потомство съм избрал да продължи човешкото съществуване на земята.
6. След това Господ каза на архангел Рафаел: Вземи Азазел, вържи му краката и ръцете; и го хвърли в мрака на пустинята Дудаел.
7. Направи така, че да падат върху му тежки и остри камъни; обви го в мрак.
8. Нека той остане там за винаги със забулено лице и никога да не види светлината.
9. А в деня на Страшния съд ще го потопим в огън.
10. Очисти земята, която ангелите оскверниха; възвести и живота, кажи и, че ще я съживя отново.
11. Синовете човешки няма да загинат поради тайните, които наблюдателите са им разкрили и на които те научиха своите потомци.
12. Но земята бе осквернена от нечестивите съвети на Азазела. И той трябва да отговаря за всичките престъпления.
13. После Господ рече на архангел Гавриил: Иди при злите люде, при отвергнатите, при децата на прелюбодеянието, изтреби тези деца на блудството, потомците на наблюдателите; тласни ги, насъскай ги едни срещу други. Нека погинат от собствените си ръце; защото дните им са преброени.
14. Те ще те молят, но молбите им да бъдат всуе; напразно ще се надяват децата им да живеят вечно или поне до петстотин години.
15. След това Бог каза на архангел Михаел: Иди и възвести наказанието, което очаква Семиаз и всички ония, които са се свързали с човешки жени и са се сквернили с гадости. И когато бъдат изтребени техните синове и те видят разрухата на всичко онова, което им е било най-свидно на света, окови ги във вериги под земята за седемдесет поколения, чак до деня на Страшния съд; и страхът от този съд да бъде с тях през цялото време.
16. Тогава те ще бъдат хвърлени в дълбините на един пожар, който ще ги измъчва непрестанно; и ще останат там за вечни времена.
17. С тях в пламъците ще гори и техният водител; и ще останат там оковани във вериги, докато изтекат голям брой поколения.
18. Изтреби заедно с тях и грешниците, пристрастени към порочни забавления; унищожи потомството на наблюдателите; твърде дълго време са гнетили човешкия род.
19. Нека потисниците да бъдат изтребени от лицето на земята.
20. Да бъде унищожено злото!
21. Но нека разцъфнат справедливостта и истината и да станат те залог за бъдещ благослов.
22. Защото правдата и справедливостта трябва да разцъфнат в радост за вечни времена.
23. И тогава всичките свети мъже ще отправят към небесата делата за благослов и ще живеят, докато народят хиляди деца; докато дните на тяхната младост и техните празници преминават в радост и спокойствие. Тогава цялата земя ще бъде обработвана справедливо; тя ще се изпълни с плод и благослов и ще бъде засадена с дивни растения.
24. Лозата ще расте там изобилно и ще ражда доволно плод; всичките семена поверени на земята, ще се раждат по хиляда зърна от едно; една мяра маслини ще дава десет литри зехтин.
25. Избави земята от всяко потисничество, от всяка неправда, от всяко престъпление, от всяко светотатство, от всичко онова, което може да я оскверни. Нека злото да бъде заличено от нея.
26. Тогава земните деца ще живеят в правда, и всички народи ще ми отдадат дължимите почести; всички ще ме благославят, всички ще ме обожават.
27. Земята ще се очисти от всяка поквара, от всяко престъпление, от всяко страдание и тя не ще има защо повече да се бои от мене и от рушителния потоп.
28. След това аз ще разтворя съкровищниците на благослова, които крие небето, ще ги изсипя върху земята и те ще оплодят човешките дела и труд.
29. Мирът и правдата ще сключат съюз с хората и този свещен съюз ще трае, докато съществува светът."

В славянската версия на "Книга на Енох" още в самото начало се описват двама ангели, които се явявят на Енох на сън и наяве и му съобщяват какво му предстои:
"И пред мене се появиха двама огромни мъже - великани, какви никога не бях виждал през живота си. Лицата им грееха като слънца, очите им бяха като запалени свещи, а от устите им излизаше огън. Одеждите им бяха сякаш от оцветена с множество багри пяна. Имаха блестящи златни криле, а ръцете им бяха по-бели от сняг.....Показаха ми 200 ангела, които се разпореждат със звездите и небесното устройство. Те летят с крилата си из въздуха и плуват в морето, за да достигнат до всички планети."
Тук Енох вижда и падналите ангели, сношили се с човешките жени, които са родили исполините..
" И поеха ме отново мъжете и ме въздигнаха на второто небе. Посочиха ми и видях мрак, по-гъст и по-черен от земния мрак. В тъмата съгледах бледи сенки, които висят на вериги, очакващи Страшния съд. Това бяха ангели, по-мрачни от земния мрак и плачеха ежечасно. Попитах мъжете, които бяха с мене: "Защо тези се измъчват непрекъснато?" А мъжете ми отвърнаха: " Това са отстъпниците от Господ. Те не слушаха заповедите му, а действаха на своя глава и се отделиха със своя княз, който сега е поставен на петото небе."
По-нататък в книгата се описва Едемския рай, който "го пазят триста светли ангели, които с благи гласове непрестанно пеят и служат на Господа по цял ден."
В славянския вариант на книгата, когато Енох бива възкачен на "четвъртото небе" от ангелите, които му представят Небесвото царство вижда, че "през деня слънцето се предвожда от 15 милиона ангели, а през нощта от 1000 шестокрили ангела (херувими). Те вървят пред колесницата му и му дават огън." Когато залязва 400 ангела взимат венеца му и го носят на Господа, а слънцето продължава и през нощта хода с колесницата си, но без да излъчва светлина. В осмия час на нощта четиристотинте ангела донасят отново венеца и го увенчават с него, а фениксът и халкедрата му пеят стихове." Отбелязано е, че около луната също летят шестокрили ангели.
Когато го възкачат на "петото небе", там Енох вижда "безчет небесни воини, наречени "григори" - т.е. вечно бдящи. Видът им е подобен на човешкия, но са много по-големи от хората. Лицата им са унили, а устните им са затворени в мълчание." Спътниците му обясняват, че това са "200 милиона, които отхвърлиха Господа, начело с княза си Сатанаил. След тях тръгнали и ония, които видя затворени на второто небе, потънали във вечна тъма. Те се спуснаха от престола Господен на земята в местността, наречена Ермон и отхвърлиха клетвата си към Господа на склоновете на Ермонската планина. Оскверни се земята от делата им и вкараха жените от човешкия род във велик грях за всички времена, защото незаконно ся съвокупляваха с тях. От тези бракове се родиха великани и исполини, които създават големи неприятности. Заради това ги осъди Господ със страшна присъда- да ридаят за братята си и да бъдат изобличени в деня на Страшния съд."
В "шестото небе" Енох вижда "седем чина пресветли и славни ангели със сияещи като слънчеви лъчи лица.....Това са архангелите, които са над ангелите и смиряват всичко живо -небесно и земно. Това са тези, които стоят зад всяко цвете, всяка тревичка и всеки земен плод, който храни земята. Тези ангели наблюдават всеки ден от човешкия живон и записват всички човешки дела, за да ги представят пред лицето Господне. И сред тях има седем феникса, седем херувима и седем шестокрили, и всички пеят в един глас просто неописуемо."
На "седмото небе" Енох наблюдава "цялото огнено войнство на великите архангели, безплътните сили, господстващи над всичко, началото на всяка власт. Видях херувими и серафими, престоли и многооси полкове, отанимските светлостояния.....И отдалече ми показаха Господа, който стоеше на превисокия си престол, а всички небесни воини стояха пред него, подредени на десет нива, според чина си, покланяха му се и пак се връщаха по местата си...Силите, които служат на Господа не остъпват ни денем ни нощем, а стоят пред него и изпълняват повелите му. Херувимите и серафимите стоят в кръг около престола му и с шестте си крила го покриват, пееъки тихо пред лицето Господне."

Коментари